Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ein Cymuned

Our Community Image

Un eang yw cymuned Coleg Graddedigion y Brifysgol, gan gynnwys ymchwilwyr ôl-raddedig a’u goruchwylwyr yn ogystal â’r staff sy’n eu cynorthwyo.

Bydd rhyw 500 o ymchwilwyr ôl-raddedig newydd yn ymuno â Chaerdydd bob blwyddyn, lawer ohonyn nhw ym mis Hydref, ond bydd nifer sylweddol yn dechrau ar eu gradd ym mis Ionawr, Ebrill a Gorffennaf. At ei gilydd, mae gan Gaerdydd ryw 2000 o fyfyrwyr ymchwil gweithredol, y mwyafrif mawr wedi ymrestru i wneud PhD. Mae’n hymchwilwyr doethur hefyd yn cynnwys y rhai sydd wedi ymrestru i wneud MD, DEd Psych, DClin Psych, DHS, EngD. Yn olaf, mae’r gymuned o fyfyrwyr ymchwil yn cynnwys myfyrwyr sydd wedi ymrestru i wneud gradd Meistr drwy ymchwil – sef MRes neu MPhil. Mae’r myfyrwyr wedi’u lleoli ar gampws Mynydd Bychan a champws Parc Cathays yn ogystal ag mewn sefydliadau ymchwil ledled y Deyrnas Unedig a thros y môr.

Mae mwy na 3,000 o staff academaidd a staff ymchwil, ac o’r rhain mae 2,149 yn amser-llawn a 949 yn rhan-amser. Mae llawer o’r rhain yn gwasanaethu fel goruchwylwyr ymchwil, naill ai fel y prif oruchwylydd neu fel rhan o dîm goruchwylio, gan gyfrannu hefyd at roi hyfforddiant ymchwil i fyfyrwyr ymchwil a staff ymchwil eraill ar ddechrau eu gyrfa.

Mae nifer o rwydweithiau sy’n cysylltu ymchwilwyr sy’n gweithio mewn disgyblaethau tebyg neu berthynol; gallwch weld y rhain drwy fwrw golwg ar Dudalen Hafan Ymchwil Caerdydd.

Mae Coleg Graddedigion y Brifysgol hefyd yn galluogi ymchwilwyr ôl-raddedig i ffurfio’u rhwydweithiau eu hunain drwy gynnal sawl cynhadledd dan arweiniad myfyrwyr a thrwy ariannu mentrau dan arweiniad ôl-raddedigion sydd yn aml yn ystyried cysylltiadau newydd rhwng cwestiynau ymchwil.

Rydyn ni hefyd yn cynnal rhwydwaith mwy ffurfiol o gynrychiolwyr Ymchwilwyr Ôl-raddedig, sy’n cael eu hethol yn eu Hysgol i ddod o hyd i feysydd i’w gwella. Gweler ein tudalennau Llywodraethiant i gael rhagor o wybodaeth.

Ein Cylchlythyr

Cylchlythyr Coleg Graddedigion y Brifysgol

PhD Comics