Skip to content
Skip to navigation menu

English

Arolwg Profiad Ymchwil Ôl-raddedig

Mae Prifysgol Caerdydd yn cymryd rhan yn yr Arolwg Profiad Ymchwil Ôl-raddedig (PRES) a gynhelir gan yr Academi Addysg Uwch, ac a gynhaliwyd yng ngwanwyn 2013. Cymerodd 122 o sefydliadau’r DU ran yn PRES 2013. Cwblhaodd 48,401 o fyfyrwyr yr arolwg, ac roedd cyfradd ymateb y DU yn 42%.

Ym Mhrifysgol Caerdydd, ymatebodd 1,042 o fyfyrwyr, sy’n cynrychioli 55% o’r myfyrwyr ymchwil gweithredol – ymateb gwych. Roedd yr ymatebwyr yn gadarnhaol iawn am eu profiadau: Roedd 86% yn fodlon yn gyffredinol gyda’u profiad yn ystod eu gradd ymchwil.  Roedd hyn yn fwy cadarnhaol yn sylweddol na chanlyniadau’r DU, lle’r oedd 82% yn fodlon.

Roedd yr arolwg yn ystyried hefyd elfennau amrywiol o’r radd ymchwil, lle mae nifer o eitemau’n cael eu grwpio mewn graddfeydd. Dyma ymatebion Caerdydd ar gyfer y graddfeydd hyn:

Goruchwyliaeth: 84% yn gadarnhaol (84% yn y DU)
Adnoddau: 81% yn gadarnhaol (78% yn y DU)
Diwylliant Ymchwil: 67% yn gadarnhaol (64% yn y DU)
Cynnydd ac Asesu: 79% yn gadarnhaol (78% yn y DU)
Cyfrifoldebau: 78% yn gadarnhaol (78% yn y DU)
Sgiliau Ymchwil: 86% yn gadarnhaol (85% yn y DU)
Datblygiad Proffesiynol: 79% yn gadarnhaol (76% yn y DU)

Cyflwynwyd y canlyniadau pennawd mewn cyfarfod Bwrdd Coleg Graddedigion y Brifysgol ym mis Mehefin. Bydd mwy o gyflwyniadau’n cael eu gwneud i Fforwm Cynrychiolwyr Ymchwil Ôl-raddedig a Thîm y Rhaglen yn yr hydref. Mae ‘dangosfyrddau’ ysgol wedi cael eu hanfon i Gyfarwyddwr Astudiaethau Ymchwil Ôl-raddedig yr Ysgol. Bydd canlyniadau’r dadansoddiad hwn yn cael eu hystyried gan Dimau Rhaglen Coleg Graddedigion y Brifysgol i amlygu meysydd y mae angen eu gwella.

Gallwch weld Adroddiad yr Academi Addysg Uwch ar ganlyniadau 2013 yma.

Gall aelodau o Brifysgol Caerdydd wneud cais am gopi o ganlyniadau PRES 2013 trwy gysylltu ag UGC@Caerdydd.ac.uk a rhoi ‘Canlyniadau PRES’ yn y llinell pwnc.