Skip to content
Skip to navigation menu

English

Sicrhau Profiad o Safon

Diben ‘system ansawdd’ Prifysgol Caerdydd yw cynnal safonau’r graddau ymchwil y byddwn yn eu dyfarnu, a gwella ansawdd yr addysg ymchwil ôl-raddedig rydyn ni’n ei chynnig. Mae’n ategu’n nod o annog ein hymchwilwyr ôl-raddedig i wireddu eu potensial ymchwil a chyflwyno traethawd i’w arholi erbyn diwedd eu cyfnod cofrestru.

Fel rhan o hyn, mae Prifysgol Caerdydd yn cydnabod cyfraniad hollbwysig barn ymchwilwyr ôl-raddedig at wella’u hamgylchedd a’u profiad addysgol. Yn benodol, rydyn ni’n cydnabod mor bwysig yw clywed ‘Llais y Myfyrwyr’, ymateb iddo a gweithredu arno gan ddatblygu’r rôl y gall myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig ei chwarae wrth gyfrannu at benderfyniadau.

Mae myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig yn rhoi adborth am ansawdd eu profiad mewn amryw o ffyrdd. Ar lefel y Brifysgol, mae’r rhain yn cynnwys ein harolwg blynyddol Croeso i Caerdydd, a’r Arolwg o Brofiad Ymchwil Ôl-raddedig (PRES) sy’n arolwg ledled y Deyrnas Unedig y bwriedir iddo helpu prifysgolion i wella ansawdd eu darpariaeth graddau ymchwil ôl-raddedig.  Mae ymchwilwyr ôl-raddedig yn cael eu cynnwys yn lleol hefyd, gan fod gan yr holl Ysgolion system gynrychioli i’w hôl-raddedigion.

Mae Prifysgol Caerdydd yn cydnabod bod rhaglen radd ymchwil yn bartneriaeth lle mae gan y myfyriwr ymchwil, ei oruchwylwyr a’r Ysgol ddyletswyddau a chyfrifoldebau. Mae’r rhain wedi’u disgrifio yn ein Cod Ymarfer ar gyfer Graddau Ymchwil. Mae’r Cod yn ddogfen allweddol o ran sicrhau ansawdd ein haddysg ymchwil ôl-raddedig drwy nodi’r safonau ar gyfer goruchwylio a monitro myfyrwyr ymchwil a’u helpu tuag at eu nodau ymchwil. Mae Coleg Graddedigion y Brifysgol yn helpu i roi’r Cod ar waith a’i ddatblygu ymhellach a hynny drwy gydlynu hyfforddiant a gwybodaeth i oruchwylwyr, a rhannu’r arferion gorau. Mae’r Cod Ymarfer ar gyfer Graddau Ymchwil yn ategu Rheoliadau Senedd Academaidd y Brifysgol ynghylch ymchwil.