Skip to content
Skip to navigation menu

English

Grantiau Cymorth Hyfforddiant Ymchwil yr AHRC

Cyllid Grant Cymorth Hyfforddiant Ymchwil yr AHRC

Mae’r AHRC yn cynnig Grant Cymorth Hyfforddiant Ymchwil (RTSG) ar gyfer y Brifysgol y mae modd ei ddefnyddio tuag at gostau ymweliadau astudio (yn y DU a thramor) a mynychu cynadleddau tramor ar gyfer myfyrwyr doethuriaeth sy’n derbyn cyllid yr AHRC. Mae’r cynllun hwn yn disodli trefniadau blaenorol a gafodd eu gweinyddu’n uniongyrchol gan yr AHRC.

Gellir defnyddio cyllid RTSG i roi cymorth i fyfyrwyr doethuriaeth sy’n derbyn cyllid yr AHRC yn unig. Mae hyn yn cynnwys y Bartneriaeth Grantiau Bloc (BGP), Dyfarniadau Doethuriaeth Cydweithredol a mentrau tebyg (megis Gwyddoniaeth a Threftadaeth) ond nid yw’n cynnwys ysgoloriaethau ymchwil cysylltiedig sy’n cael eu hariannu drwy grantiau ymchwil yr AHRC.

Dyddiadau cau ar gyfer ceisiadau yn 2013-14:
Dydd Mercher 6 Tachwedd, 2013
Dydd Mercher 30 Ebrill, 2014

Gellir lawrlwytho ffurflenni cais a nodiadau arweiniad isod. Gellir anfon ymholiadau i: UGC@Caerdydd.ac.uk

  AHRC Notes for Applicants (Welsh) 2013-14 (21.5 Kb, 83 downloads)

  AHRC Application Form Overseas Conference (Welsh) 2013-14 (31.2 Kb, 100 downloads)

  AHRC Application Form Study Visit (Welsh) 2013-14 (unknown, 194 downloads)

  AHRC Guidance on Travel and Subsistence Costs (Welsh) 2013-14 (16.7 Kb, 98 downloads)