Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cyllid ar gyfer Ôl-raddedigion

Mae Prifysgol Caerdydd yn cynnig nifer o ysgoloriaethau ymchwil cystadleuol bob blwyddyn er mwyn cynorthwyo astudio ôl-raddedig. Gall ffynonellau cyllid y dyfarniadau hyn gynnwys Cynghorau Ymchwil y DU, ysgolion academaidd unigol yng Nghaerdydd a chydweithio â diwydiant, busnes, adrannau’r llywodraeth a chyrff eraill.

Mae gwybodaeth am y cyfleoedd cyllid hyn ar gael o’r Tudalen gyllid ar gyfer darpar fyfyrwyr.

Yn ogystal, lansiodd y Brifysgol gynllun Ysgoloriaeth Ymchwil y Llywydd yn 2010-11. Mae gan wobrau nodedig Caerdydd fel hon fri gan eu bod yn gysylltiedig â Llywydd newydd y Brifysgol, enillydd Gwobr Nobel am Feddygaeth (2007), yr Athro Syr Martin Evans. Mae’r ysgoloriaethau’n gysylltiedig ag ystod o feysydd pwnc sy’n cynnig potensial am brosiectau doethuriaeth arwyddocaol, heriol a gwreiddiol.