Skip to content
Skip to navigation menu

English

Meithrin Gallu

Mae gan Brifysgol Caerdydd gymuned fywiog ac amrywiol iawn o ymchwilwyr ôl-raddedig ar draws ystod eang o bynciau. Bydd yr ymchwilwyr ôl-raddedig yn cyflawni eu hastudiaethau a’u hymchwil mwn diwylliant sefydliadol o gryfder mewn disgyblaethau unigol a gwaith amlddisgyblaeth sydd wedi ennill ei blwyf. Bydd gan lawer gysylltiad cryf ag un o ganolfannau ymchwil y Brifysgol, gan gynnwys Sefydliadau Ymchwil newydd y Brifysgol. Mae llawer hefyd yn cael cymorth yn eu hastudiaethau ymchwil drwy ysgoloriaethau neu fwrsariaethau sydd wedi’u darparu gan eu Hysgol neu eu canolfan, a thrwy labordai ac adnoddau rhagorol, gan gynnwys y casgliad o Lyfrau Prin sydd newydd gael ei brynu.

Rydyn ni’n ceisio adeiladu’n cymuned o ymchwilwyr ôl-raddedig, yn enwedig lle mae gan y rhaglen ymchwil ôl-raddedig gysylltiad cryf â themâu a blaenoriaethau ymchwil y Brifysgol – gan gynnwys arloesi, effaith, rhyngwladoli a gwaith amlddisgyblaeth. Mae Cynllun Ysgoloriaethau Ymchwil Llywydd Prifysgol Caerdydd yn ategu’r nod hwn: cafodd 43 o fyfyrwyr PhD newydd eu hariannu drwy’r cynllun yn 2010-11; mae 35 o leoedd wedi’u hariannu ar gael ar gyfer 2011-12.

Mae Coleg Graddedigion y Brifysgol yn ceisio parhau i wneud y gorau o’r cyfleoedd ariannol, mewnol ac ariannol, sy’n caniatáu inni adeiladu hyfforddiant ymchwil ôl-raddedig sy’n cyd-fynd â meysydd pwysig mewn ymchwil, gan gynnwys y rhai a fydd yn datblygu rhwydweithiau a chydweithio newydd mewn ymchwil ac a fydd yn creu effaith arwyddocaol.

Mae Coleg Graddedigion y Brifysgol yn annog ein hymchwilwyr ôl-raddedig i greu eu deialogau, eu rhwydweithiau a’u cyfleoedd eu hunain i gyfnewid gwybodaeth ar draws y disgyblaethau, a hynny drwy Gynllun Menter Ymchwilwyr Ôl-raddedig.