Skip to content
Skip to navigation menu

English

Siarad am Wyddoniaeth

Dydd Iau 8 Mai 2014

Cynhadledd a Chystadleuaeth Bosteri i Ymchwilwyr Ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd a Sefydliadau Cyfagos

YNGLŶN Â’R DIGWYDDIAD

Mae’r gynhadledd Siarad am Wyddoniaeth flynyddol yn ddigwyddiad unigryw a phoblogaidd iawn sy’n cael eu harwain gan fyfyrwyr ar gyfer yr holl ymchwilwyr ôl-raddedig yn y gwyddorau ffisegol ym Mhrifysgol Caerdydd a sefydliadau cyfagos. Mae’r gynhadledd yn gyfle gwerthfawr i fyfyrwyr ôl-raddedig ddysgu am yr ymchwil sy’n cael ei wneud ac i greu cysylltiadau defnyddiol. Mae’n fwriad i’r digwyddiad, wedi’i drefnu gan fyfyrwyr ôl-raddedig a staff y Coleg Graddedigion, fod yn wahanol iawn i ddiwrnodau ymchwil ôl-raddedig  mewn Ysgolion academaidd oherwydd bydd yn rhoi cyfle i gyfranogwyr gyflwyno’u hymchwil i gynulleidfa nad ydynt yn arbenigwyr mewn awyrgylch gefnogol.

Bydd ymchwilwyr ôl-raddedig yn rhoi sgyrsiau o ddeng munud yr un ac yn cyflwyno posteri ar draws amrediad o bynciau a disgyblaethau , gan roi golwg ar yr ymchwil sy’n digwydd ar draws y Brifysgol ac mewn sefydliadau cyfagos. Cedwir maes pynciau’r gynhadledd yn fwriadol eang oherwydd mae hynny’n golygu cyflwyniadau mwy diddorol ac yn meithrin syniadau trawsbynciol.

PWY ALL FYNYCHU?

Mae’r gynhadledd hon ar agor i bawb â gradd MPhil a PhD ar draws y gwyddorau ffisegol a pheirianneg, a’r gwyddorau biofeddygol  a bywyd ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae’r digwyddiad ar agor hefyd i fyfyrwyr o sefydliadau cyfagos (UWIC, Morgannwg, Abertawe, Casnewydd, Bryste). Mae hwn yn ddigwyddiad i fyfyrwyr yn unig ac ni fyd unrhyw aelodau o’r staff academaidd yn bresennol.

GALWAD AM BAPURAU

  Speaking of Science 2014 - CALL FOR ABSTRACTS (English and Welsh) (234.2 Kb, 216 downloads)

Gwahoddir ymchwilwyr ôl-raddedig i gyflwyno crynodeb (heb fod yn fwy na 200 gair) i’w ystyried gan y pwyllgor myfyrwyr. Mae’r ffurflen cyflwyno crynodeb ar gael isod.
Anfonwch y ffurflen cyflwyno crynodeb mewn neges e-bost at: speakingofscience@cf.ac.uk.

Y dyddiad cau ar gyfer crynodebau yw 5pm, dydd Gwener 21 Mawrth 2014

  Speaking of Science 2014 - Abstract Submission Form (English and Welsh) (70.8 Kb, 211 downloads)

CYNADLEDDAU BLAENOROL

Mae adroddiadau am Gynadleddau Siarad am Wyddoniaeth blaenorol i’w cael isod.

  Speaking of Science 2012 Report (383.9 Kb, 682 downloads)


  Speaking of Science 2011 Report (315.9 Kb, 378 downloads)


  Speaking of Science 2010 Report (324.1 Kb, 364 downloads)