Skip to content
Skip to navigation menu

English

Llais y Dyniaethau

Dydd Iau 20 Mawrth 2014

Cynhadledd a Chystadleuaeth Bosteri i Ymchwilwyr Ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd a Sefydliadau Cyfagos

GALWAD AM GYNRYCHIOLWYR

Gwahoddir myfyrwyr ôl-raddedig o Brifysgol Caerdydd a’r sefydliadau cyfagos i fynychu’r gynhadledd ryngddisgyblaethol gyffrous hon yn y Dyniaethau. Fe’i cynhelir ar Ddydd Iau 20ed Mawrth ym Mhrifysgol Caerdydd, adeilad Hadyn Ellis. Nod y gynhadledd yw rhoi cyfle i fyfyrwyr PhD/MPhil y Dyniaethau drafod a chyflwyno eu hymchwil mewn awyrgylch gyfeillgar sy’n hogi’r meddwl. Bydd myfyrwyr ôl-raddedig cyfredol yn cyflwyno’u hymchwil ar ystod eang o themâu megis dylanwadau diwylliannol a hunaniaeth, polisïau llywodraethau, dysgu ieithoedd, astudiaethau rhywedd, a llenyddiaeth ganoloesol.

Agorir y gynhadledd â phapur ysgogol ar lenyddiaeth Arthuraidd gan ein siaradwr cyweirnod, Dr Juliette Wood (Ysgol y Gymraeg). Mae Dr Wood yn arbenigo ar lên gwerin ganoloesol a’r traddodiad Celtaidd, yr adfywiad cyfoes ym meysydd hud a Cheltigrwydd. Arbenigwraig yw hi yn ei maes, a siaradwraig ysbrydoledig, ac mae hi wedi ymgynghori’n broffesiynol ar gyfer teledu a radio.

Bydd y gynhadledd yn cynnal paneli cydamserol er mwyn ichi allu mynychu y paneli y mae gennych wir ddiddordeb yn eu themâu. Yn ystod yr egwylion coffi a chinio, bydd modd ichi grwydro, edrych ar yr holl bosteri ymchwil, a thrafod â’u hawduron. Bydd y gynhadledd yn gorffen gyda gwin a seremoni wobrwyo.

Cynhadledd Llais y Dyniaethau yw’ch cyfle i gwrdd â chyd-fyfyrwyr ymchwil ac i gyfrannu at ddadleuon ysbrydoledig gyda phobl sydd, fel chi, yn cynrychioli dyfodol ymchwil academaidd. Cofrestrwch yn awr!

Mae cofrestru YN RHAD AC AM DDIM ac yn cynnwys y canlynol:

  VoH Registration Form - Ffurflen Gofrestru LlyD (32.3 Kb, 136 downloads)


Y dyddiad cau ar gyfer cofrestru yw Dydd Iau 13eg Mawrth 2014

YNGLŶN Â’R DIGWYDDIAD

Nawr ar ei nawfed flwyddyn, mae Llais y Dyniaethau yn gynhadledd ryngddisgyblaethol boblogaidd ar gyfer myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig yn y Dyniaethau ym Mhrifysgol Caerdydd a sefydliadau cyfagos.  Nod y gynhadledd yw rhoi cyfle i fyfyrwyr PhD/MPhil y Dyniaethau drafod a chyflwyno eu hymchwil mewn awyrgylch gyfeillgar sy’n hogi’r meddwl.

Caiff Llais y Dyniaethau ei threfnu gan fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig Prifysgol Caerdydd, mewn cydweithrediad gyda Choleg y Graddedigion.  Mae’n fforwm anffurfiol, all weithredu fel lle i ymarfer ar gyfer cyflwyniadau yn y dyfodol neu ffordd o gael adborth ar eich ymchwil.  Mae lle i fyfyrwyr ar bob cam o’r ymchwil.  Bydd y gynhadledd yn cynnwys cystadlaethau cyflwyniadau a/neu bosteri, sesiynau cwestiwn ac ateb a chinio am ddim.  Gwobrwyir y cyflwyniadau gorau.  Bydd hyn yn cymryd lle yn ystod y derbyniad â diodydd i gloi’r digwyddiad.

PWY ALL FYNYCHU?

Mae’r gynhadledd hon ar agor i bawb â graddau MPhil a PhD ar draws y Dyniaethau ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae’r digwyddiad ar agor hefyd i fyfyrwyr o sefydliadau cyfagos.

GALWAD AM BAPURAU

  Llais y Dyniaethau 2014 - Galwad am Bapurau (141.2 Kb, 68 downloads)


Gwahoddir myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig y Dyniaethau (ARCHI, ENCAP, EUROP, SHARE, JOMEC, CLAWS, MUSIC, WELSH, PSYCH, SOCSCI) i gyflwyno crynodeb o ddim mwy na 150 gair naill ai ar eu holl ymchwil neu ar ran ohono.  I wneud cais, cwblhewch y ffurflen Cyflwyno Crynodeb sydd wedi’i atodi a’i e-bostio at VoiceofHumanities@Cardiff.ac.uk

Y dyddiad cau ar gyfer cynigion yw dydd Gwener 7 Chwefror 2014.

  Voice of Humanities 2014 - Abstract Submission Form WELSH (46.0 Kb, 64 downloads)


CYNADLEDDAU BLAENOROL

Mae adroddiadau am Gynadleddau Llais y Dyniaethau blaenorol i’w cael isod.

  Voice of Humanities 2013 Report (297.4 Kb, 104 downloads)


  Voice of Humanities 2012 Report (205.4 Kb, 267 downloads)


  Voice of Humanities 2011 Report (223.3 Kb, 268 downloads)


  Voice of Humanities 2010 Report (318.8 Kb, 294 downloads)