Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ffocws ar y Gwyddorau Cymdeithasol

Dydd Mawrth 15 Ebrill 2014

Cynhadledd a Chystadleuaeth Bosteri i Ymchwilwyr Ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd a Sefydliadau Cyfagos

GALWAD AM GYNRYCHIOLWYR

Ymchwilwyr ôl-raddedig; Estynnwn wahoddiad cynnes i chi i 7fed cynhadledd flynyddol “Sylw ar y Gwyddorau Cymdeithasol”, sy’n arddangos ymchwil gyfredol yn y gwyddorau cymdeithasol ac economaidd.

Mae’r gynhadledd hon ar gyfer ymchwilwyr ôl-raddedig, ac y mae wedi’i datblygu gan ymchwilwyr ôl-raddedig. Felly mae’n gyfle gwych i gael profiad o fod mewn cynhadledd ac yn cynnig yr amgylchedd perffaith i gyfarfod a meithrin cysylltiadau gydag ymchwilwyr eraill o wahanol ysgolion a phrifysgolion sy’n rhannu’r un meddylfryd â chi. Mae’r sgyrsiau wedi’u hanelu at gynulleidfaoedd nad ydyn nhw’n arbenigo yn y maes hwn, felly mae’n gyfle gwych hefyd i ddarganfod ymchwil na fyddech wedi dod ar ei thraws fel arall.

Bydd oddeutu 16 o sgyrsiau byr trwy gydol y diwrnod (15 munud yr un), a bydd posteri’n cael eu harddangos yn ystod egwyl amser cinio. Dyfernir gwobrau i’r cyflwyniad llafar gorau a’r poster gorau ar ddiwedd y dydd.
Darperir cinio a lluniaeth, a bydd derbyniad â chaws a gwin i gloi’r digwyddiad.

Bydd y cyflwyniadau’n adlewyrchu diddordeb ar draws yr holl wyddorau cymdeithasol.

Mae’r gynhadledd hon am ddim, ond gofynnwn i bawb sy’n dymuno dod yno i archebu lle ymlaen llaw er mwyn ein galluogi i wneud y trefniadau arlwyo angenrheidiol (gwelwch ffurflen archebu i gynrychiolwr ynghlwm).

Y dyddiad cau ar gyfer cofrestru cynrychiolwyr yw dydd Llun, 7 Ebrill.

Isod, fe welwch yr Alwad Lawn i Gynrychiolwyr a’r ffurflen archebu lle i Gynrychiolwyr.

  Cynhadledd Sylw ar y Gwyddorau Cymdeithasol 2014 GWAHODDIAD I GYNADLEDDWYR (406.1 Kb, 39 downloads)


  Cynhadledd Sylw ar y Gwyddorau Cymdeithasol 2014 FFURFLEN ARCHEBU I GYNADLEDDWYR (17.5 Kb, 38 downloads)

CYNADLEDDAU BLAENOROL

Mae adroddiadau am Gynadleddau Ffocws ar y Gwyddorau Cymdeithasol blaenorol isod.

  Spotlight 2013 Report (343.2 Kb, 152 downloads)


  Spotlight 2012 Report (372.4 Kb, 414 downloads)


  Spotlight 2011 Report (137.0 Kb, 323 downloads)


  Spotlight 2010 Report (193.4 Kb, 304 downloads)