Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cynadleddau Myfyrwyr

Mae nifer o gynadleddau dan arweiniad myfyrwyr yn cael eu cynnal drwy gydol y flwyddyn er mwyn rhoi cyfle i fyfyrwyr mewn gwahanol ddisgyblaethau gyflwyno’u gwaith i’w gilydd, rhannu a datblygu eu diddordebau ymchwil, a sefydlu cysylltiadau rhyngddisgyblaethol buddiol. Mae’r cynadleddau yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau cyflwyno mewn awyrgylch cyfeillgar a chefnogol ac yn eu helpu i deimlo’n rhan o’r gymuned ymchwil ehangach.

Mae’r cynadleddau yn cynnwys:

Llais y DyniaethauDydd Iau 20 Mawrth 2014
Ffocws ar y Gwyddorau CymdeithasolDydd Mawrth 15 Ebrill 2014
Siarad am WyddoniaethDydd Iau 8 Mai 2014
Cynhadledd Thema – Argyfwng: Gorffennol, Presennol, Dyfodol - w/c 23 Mehefin 2014 (tebygol)

I gael gwybodaeth ategol am y cynadleddau myfyrwyr, cliciwch yma.

Yn ogystal â’r cynadleddau uchod, mae yna ddewis o gynadleddau myfyrwyr â thema ddisgyblaeth benodo drwy gydol y flwyddyn. Cliciwch yma i gael y newyddion diweddaraf am y cynadleddau.

Cyfranogi

Mae pob un o’r pedair cynhadledd uchod yn cael ei threfnu gan bwyllgor o fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig o nifer o Ysgolion. Mae hwn yn brofiad pleserus a buddiol ac yn gyfle rhagorol i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy mewn trefnu digwyddiadau i’w hychwanegu at eich CV. Os ydych yn dymuno cyfranogi, e-bostiwch ni yn UGC@caerdydd.ac.uk

Ydych chi erioed wedi ystyried trefnu cynhadledd sy’n ymwneud â’ch maes pwnc? Os do, hwyrach y byddech yn dymuno ystyried gwneud cais am Arian ar gyfer Gweithgareddau Rhyngddisgyblaethol.