Skip to content
Skip to navigation menu

English

Dechrau Arni: Ymsefydlu

Mae’r digwyddiad hwn yn gyfle difyr i gwrdd â myfyrwyr ymchwil eraill a dechrau datblygu rhwydweithiau personol a phroffesiynol pwysig.  Mae’n cynnig cyflwyniad i ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd, gan gynnwys hawliau a chyfrifoldebau, y cyfleusterau a’r gwasanaethau sy’n cael eu cynnig gan Goleg Graddedigion y Brifysgol a chyflwyniadau gan fyfyrwyr presennol ynghylch dechrau a mwynhau eich rhaglen ymchwil.

Mae’r rhaglen ymsefydlu wedi’i chydlynu’n ofalus â’r Ysgolion Academaidd er mwyn osgoi ailadrodd a sicrhau bod gennych yr ‘hanfodion’ i’ch rhoi ar ben y daith. Mae’n bwysig nodi y bydd y digwyddiad yn cyflwyno’r cyfleoedd hyfforddi a datblygu sydd ar gael ym Mhrifysgol Caerdydd ac yn eich galluogi i ddechrau cynllunio i ddatblygu’ch sgiliau

Sylwch:

Mae angen archebu lle ymlaen llaw: Ewch i system we Rhaglen Coleg Graddedigion y Brifysgol a dewiswch y categori gweithdai ‘Ymsefydlu ‘.

Dydd Mawrth 8 Ebrill 09.00 – 15.30
Dydd Mawrth 8 Gorffennaf 09.00 – 15.30

Sylwch: Mae sesiynau mis Hydref yn gorffen â chinio neu dderbyniad. Mae’r sesiynau yng nghanol y flwyddyn yn ymdrin â phynciau ychwanegol sydd heb gael sylw ar sesiynau ymsefydlu’r Ysgolion, ac yn cynnwys cinio.