Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gwybodaeth i Fyfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig Newydd

Dechrau Arni – Digwyddiad Ymsefydlu i Ymchwilwyr Newydd

Cofrestrwch i ddod i’r digwyddiad ymsefydlu Dechrau Arni, yn unswydd i ymchwilwyr newydd, sy’n cynnig cyflwyniad pwysig i fywyd ac astudiaethau fel ymchwilydd newydd ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae’r digwyddiadau’n cael eu cynnal ym mis Hydref, Ionawr, Ebrill a Gorffennaf. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Rhaglen Coleg Graddedigion y Brifysgol

Rhaglen gynhwysfawr o weithdai a gweithgareddau i ddatblygu’ch sgiliau ymchwil a’ch sgiliau rheoli ymchwil, yn ogystal â’ch sgiliau personol a phroffesiynol. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Sut beth yw gwneud PhD

Cliciwch yma i weld cronfa ddata ar-lein sy’n cynnwys gwybodaeth, canllawiau, straeon digri a phrofiadau personol myfyrwyr PhD ddoe a heddiw a allai’ch helpu i ymdopi â bywyd fel myfyriwr ymchwil ôl-raddedig.

Rheoli’ch prosiect, eich goruchwylydd a chi’ch hun

Mae Vitae yn ffynhonnell bwysig o wybodaeth a chanllawiau i fyfyrwyr a staff ymchwil.

Rheolau a Rheoliadau’r Brifysgol

Stryd Fawr y Myfyrwyr

Mae cyflwyniad fideo i Stryd Fawr y Myfyrwyr ar gael yma.

Ynghylch eich Ysgol Academaidd …

Cysylltiadau allweddol yn eich ysgol academaidd:

Holwch eich goruchwylydd neu’r Cyfarwyddwr Astudiaethau Ymchwil Ôl-raddedig i gael gwybodaeth am y canlynol:

Gweler gwefan Dysgu Canolog lle cewch ragor o wybodaeth am eich ‘Camau Cyntaf’.

Gwasanaethau Llyfrgell

Gwasanaethau Cyfrifiaduro

Gwasanaethau Cymorth

Myfyrwyr Rhyngwladol

Rhwydwaith Cymorth y Myfyrwyr Ymchwil Rhyngwladol (IRSSN). Mae’r IRSSN yn rhwydwaith gwirfoddol ac anffurfiol o fyfyrwyr ymchwil rhyngwladol sydd wedi’i sefydlu i ddiwallu’r anghenion ychwanegol sydd gan lawer o fyfyrwyr rhyngwladol yn ystod eu cyfnod ym Mhrifysgol Caerdydd o ran cyd-gymorth ac anogaeth. Grŵp cymdeithasol o fyfyrwyr rhyngwladol aeddfed yw hwn yn bennaf ac mae’n cyfarfod yn anffurfiol yn rheolaidd (bob mis), er enghraifft i gael sgwrs anffurfiol am bwnc sydd o ddiddordeb i bawb, i hel syniadau am fater anacademaidd neu ar fater PhD academaidd, i gael pryd o fwyd neu i fowlio deg. Mae’r IRSSN yn croesawu myfyrwyr PhD rhyngwladol newydd i gofrestru eu diddordeb mewn ymuno â’r rhwydwaith drwy anfon eu rhif ffôn symudol a’u cyfeiriad e-bost cyfredol at Sarah Simons, simonssa@caerdydd.ac.uk a fydd yn anfon dyddiad y cyfarfod nesaf atoch drwy’r e-bost.