Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ewch ati i Ysgrifennu! – Clwb Ysgrifennu

Ydych chi’n ei chael hi’n anodd mynd i’r arfer o ysgrifennu eich thesis doethuriaeth? Efallai eich bod chi’n ystyried ysgrifennu yn brofiad unig? Gall sesiynau Ewch ati i Ysgrifennu! Coleg Graddedigion y Brifysgol helpu.

 Sut mae’n gweithio?

Pam mynychu?

Canfu fod y sesiynau ysgrifennu hyn yn ddefnyddiol iawn i helpu myfyrwyr ôl-raddedig i oresgyn oedi a datblygu hunanddisgyblaeth o ran ysgrifennu. Cewch hefyd gyfle i gyfarfod â myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig eraill sy’n wynebu’r un profiadau â chi.

Oes gennych chi ddiddordeb?

Bydd sesiynau Ewch ati i Ysgrifennu! yn cael eu cynnal bob mis i ddechrau, gan ein bod ni’n peilota’r sesiynau hyn. Sylwch fod yn rhaid i chi ddod â’ch gliniadur eich hun i’r sesiynau hyn. Mae dyddiadau ac amserau’r sesiynau fel a ganlyn:

Dyddiad Amser
Dydd Mawrth 11 Mawrth 2014 10.00 – 11.30
Dydd Iau 10 Ebrill 2014 10.00 – 11.30
Dydd Mawrth 13 Mai 2014 14.00 – 15.30
Dydd Mawrth 10 Mehefin 2014 14.00 – 15.30
Dydd Iau 17 Gorffennaf 2014 14.00 – 15.30
Dydd Llun 11 Awst 2014 14.00 – 15.30

AWAITING TRANSLATION: Sessions in black are held at the Hadyn Ellis Building. Sessions in red are held at the Heath Park Graduate Centre.

Os yw’r dyddiadau/amserau uchod yn anghyfleus, anfonwch neges e-bost at Dr Afia Ahmed ahmed@caerdydd.ac.uk gan y bydd mwy o sesiynau’n cael eu trefnu os bydd galw amdanynt.

I gadw lle, cliciwch yma.

Ymholiadau

Anfonwch unrhyw ymholiadau ar ffurf neges e-bost at Dr Afia Ahmed ahmed@caerdydd.ac.uk. Croesawwn awgrymiadau ar sut i wella’r sesiynau hyn a pha wybodaeth ychwanegol yr hoffech ei gweld.

Ffynonellau ar y we

Vitae – Writing Your Thesis

Gwefan Write to Done

University of Toronto – Thesis Writing

University of South Wales – How to Write a Thesis

Blogiau

Thesis Whisperer

Pat Thompson – Patter

Doctoral Writing, SIG