Skip to content
Skip to navigation menu

English

Dyfarniadau 2011-2012

Cafodd grantiau am weithgareddau yn 2011-12 eu dyfarnu i:

Cylch 1 (dyddiad cau 13 Ionawr 2012)

Jennifer Lyttleton-Smith (SOCSI) a Helen Sivey (ENCAP): i drefnu cynhadledd amlddisgyblaeth i ôl-raddedigion o dan y teitl ‘Young Sexualities’.

Christopher Higgins (SOCSI) a Robert Crich (EUROS): i drefnu gweithdai a chynhadledd i hybu gwaith amlddisgyblaeth rhwng amryw o grwpiau sydd wrthi’n defnyddio theori seicdreiddiad mewn ymchwil empirig ac mewn dadansoddiadau cymdeithasol a gwleidyddol

Ludivine Breger (PHRMY) ac Ellen Murphy (BIOSI): i greu rhwydwaith amlddisgyblaeth i fyfyrwyr ôl-raddedig sy’n gwneud gwaith ymchwil ar anhwylderau symud (megis Clefyd Parkinson) ac mewn cysylltiad â nhw.

Geraint Whittaker (Ysgol y Gymraeg) a Mustafa Hameed (SHARE): i drefnu fforwm am amlddiwylliannaeth yng Nghymru

Heather Crowley (SHARE) a Mark Truesdale (ENCAP): i drefnu symposiwm i ôl-raddedigion o dan y teitl ‘Medieval Identities’

Francessca Dickson (EUROS) a Lindsay Powell-Jones (EUROS): i drefnu cynhadledd ‘Transitions’

*Jana Witt (MEDIC) a John McCrory (ENGIN): i drefnu dau weithdy rhyngweithiol undydd ‘Dare to Share: Public Engagement in Science’

*Rebecca Hemming (SOHCS) a Daniel Watling (ENGIN): i drefnu cyfarfod rhwydweithio undydd ‘Clinical Outcomes and Developments in Imaging Techniques for the Biomechanical Assessment of Patients with Osteoarthritis’

*Virginia Marques (CARBS) a Daniel Eyers (CARBS): i drefnu cynhadledd undydd o dan y teitl ‘Understanding Complex Systems: bridging the gap between Engineering and Business Systems Ymchwil’

*Xuezhi Liu (ENGIN) a Kenan Zhang (ARCHI): i sefydlu fforwm ac i drefnu cyfres o seminarau i edrych ar ‘Flexible Energy Delivery System’

Cylch 2 (dyddiad cau 8 Mehefin 2013)

Helen McKenzie (ENCAP) a Simon Jenkins (SHARE): i drefnu cynhadledd undydd o dan y teitl ‘Transgression, Trespassing and Taboos in the Long-Nineteenth Century’

Manon George (CLAWS) a Francesca Dickson (EUROP): i drefnu cynhadledd ‘Law, Policy and Politics in Wales’

Anna Jensen (BIOSI) a Grainne Mcnamara (MEDIC): i drefnu cynhadledd amlddisgyblaeth ar ‘Fertility, Pregnancy and Development’

Will Webberley (COMSC) a Wil Chivers (SOCSI): i drefnu dau benwythnos hacio amlddisgyblaeth

James Vafidis (BIOSI) a Panagiotis Tziogkidis (CARBS): i sefydlu grŵp defnyddwyr amlddisgyblaeth ar gyfer Meddalwedd Ystadegol ‘R’

Victoria Silverwood (SOCSI) a Sophie Chambers (CLAWS): i drefnu diwrnod amlddisgyblaeth i ôl-raddedigion ‘Theory and Method in Criminological Research’

*Kate Walker (BIOSI) a Merryn Thomas (PSYCH): i drefnu gweithdy ‘Communicating Science – Why and How’

*Dyfarnwyd cyllid gan yr EPSRC.