Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cyllid at Weithgareddau Amlddisgyblaeth

Mae Coleg Graddedigion y Brifysgol wedi sefydlu cynllun i ariannu gweithgareddau amlddisgyblaeth sy’n cael eu trefnu gan ymchwilwyr ôl-raddedig. Prif nod y cynllun yw annog ymchwilwyr doethur mewn gwahanol ddisgyblaethau i ddod at ei gilydd i drafod eu diddordebau ymchwil cyffredin. Un o nodau eraill y cynllun yw meithrin sgiliau trosglwyddadwy’r myfyrwyr drwy roi cyfle iddyn nhw weithio ar y cyd i drefnu digwyddiadau.

Y dyddiad cau am y ceisiadau yw:

· Dydd Llun 17 Mawrth, 2014
· Dydd Llun 14 Ebrill, 2014
· Dydd Llun 12 Mai, 2014
· Dydd Llun 9 Mehefin 2014
· Dydd Llun 7 Gorffennaf 2014 

I gael rhagor o wybodaeth ac i lawrlwytho ffurflen gais, cliciwch yma.

I weld pwy gafodd grantiau yn 2011/12, cliciwch yma.

I weld pawb sydd wedi cael dyfarniad yn y gorffennol, cliciwch yma.