Skip to content
Skip to navigation menu

English

Clwb Cyflwyno

Gorau arf arfer, felly bydd Coleg Graddedigion y Brifysgol yn cynnal sesiwn reolaidd ar gyfer y myfyrwyr hynny sy’n dymuno cael cyfle i ymarfer eu sgiliau cyflwyno. Fe’u cynhelir amser cinio, a byddwch yn gallu ymarfer cyflwyniad 5 munud wedi’i baratoi ymlaen llaw, a chael adborth gan staff a chymheiriaid. Mae croeso i unrhyw un sy’n teimlo y byddent yn elwa ar gyngor uniongyrchol ar eu cyflwyniad, yn ogystal ag unrhyw un sy’n dymuno arsylwi ac ymuno mewn trafodaeth ar bynciau penodol.

Y dyddiadau a’r amserau cyntaf sydd wedi’u cadarnhau ar gyfer sesiynau yw:

6 Mawrth, 2014, 12:30-14:00
17 Mawrth, 2014, 12:30-14:00
31 Mawrth, 2014, 12:30-14:00
14 Ebrill, 2014, 12:30-14:00
28 Ebrill, 2014, 12:30-14:00
Mai 5, 2014, 12:30-14:00
Mai 19, 2014, 12:30-14:00
Mehefin 3, 2014, 12:30-14:00
16 Mehefin, 2014, 12:30-14:00
Gorffennaf 3, 2014, 12:30-14:00
14 Gorffennaf, 2014, 12:30-14:00

[Awaiting translation) PLEASE NOTE: The sessions shown in black will be facilitated by Sarah Brasher (who runs ‘Presentation Skills: An Introduction’). These will take place in the Hadyn Ellis Building. The sessions shown in red will be self-facilitated by students, and led by Sarah Tatum, ENGIN. These will take place in the Queens Building (ENGIN).]

Bydd y sesiynau hyn yn anffurfiol. Er bydd angen i gyflwynwyr drefnu slot i warantu eu tro, gallwch ddod heb drefnu lle yn y gobaith bod slot ymarfer ar gael, neu i arsylwi a chyfrannu at drafodaethau. I drefnu slot cyflwyno, cliciwch yma.

Dewch â’ch brechdanau eich hun. Darperir te/coffi a.y.y.b.

Mae ‘Cymuned Cysylltiadau’ ar gael i ymuno â hi hefyd, sy’n rhoi awgrymiadau a chyngor am gyflwyno, ac yn caniatáu i chi gyfnewid gwybodaeth trwy fforwm.