Skip to content
Skip to navigation menu

English

Arweinyddiaeth adeg Amser Cinio

Ym mis Ionawr 2014, bydd Coleg Graddedigion y Brifysgol yn cychwyn cyfres newydd ac arloesol o sgyrsiau a thrafodaethau ar gyfer myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig. Bydd y sgyrsiau yn canolbwyntio ar arweinyddiaeth yng nghyd-destun ymchwil, neu o fewn y byd academaidd yn gyffredinol.

Rydym yn falch iawn i gyhoeddi y bydd y sesiwn gyntaf yn y gyfres yn digwydd ddydd Mawrth 14 Ionawr, a bydd yn cael ei hwyluso gan yr Is-Ganghellor, yr Athro Colin Riordan. Thema’r sesiwn agoriadol hwn fydd ‘Gweledigaeth arweinyddiaeth’, a bydd yr Is-Ganghellor yn rhoi cyflwyniad byr a fydd yn cael ei ddilyn gan y cyfle i fyfyrwyr ymchwil ofyn cwestiynau a thrafod damcaniaethau perthnasol.

Bydd sesiynau dilynol yn rhoi sylw i themâu datblygu eich hunan a’ch sgiliau arwain (3 Mawrth, dan arweiniad yr Athro Paola Borri, Cymrawd EPSRC mewn Arweinyddiaeth), merched mewn arweinyddiaeth academaidd (13 Mai, dan ofal yr Athro Patricia Price, y Dirprwy Is-Ganghellor dros Brofiad Myfyrwyr a Safonau Academaidd), a cyfathrebu fel arweinydd (5 Mehefin, dan arweiniad Gwobr Cyfraniad Eithriadol at Arweinyddiaeth Enillydd: Yr Athro Gary Baxter).

Bydd ffocws anffurfiol, ond ymarferol ar y sesiynau, gan eu gwneud yn berthnasol i’r holl fyfyrwyr ôl-raddedig a darparu ysbrydoliaeth ar gyfer gweithredu y gallwch yn realistig ei gymryd nawr.

Dewch draw i fwynhau sgwrs ysbrydoledig, cinio am ddim a chyfle i gyfarfod ag ymchwilwyr eraill.

I archebu lle, ewch i’n gwefan.