Skip to content
Skip to navigation menu

English

Hyfforddi a Datblygu

Training and Developement Image

Mae gan Goleg Graddedigion y Brifysgol raglen integredig a chynhwysfawr o ddatblygu sgiliau a hyfforddiant ffurfiol i ymchwilwyr ôl-raddedig o’r enw Rhaglen Coleg Graddedigion y Brifysgol. Mae’r rhaglen yn cynnig gweithdai a chyrsiau mewn sgiliau a thechnegau ymchwilio, yn ogystal â meysydd ehangach rheoli ymchwil a datblygu proffesiynol.

CYSWLLT CYFLYM:

Cliciwch yma i fynd yn syth i’n system archebu ar y we.

Yn ychwanegol at gyrsiau, mae Coleg Graddedigion y Brifysgol yn galluogi datblygiadau ymhlith ymchwilwyr drwy gyfleoedd i gymryd rhan mewn cynadleddau dan arweiniad myfyrwyr, ac i sicrhau arian at weithgareddau amlddisgyblaeth dan arweiniad myfyrwyr a fydd yn gwella’r amgylchedd ymchwil.

Enillodd ein pecyn o gymorth i ymchwilwyr ôl-raddedig le ar restr fer Gwobrau Addysg Uwch y Times yn 2010 ar gyfer “Cymorth Eithriadol i Ymchwilwyr ar Ddechrau eu Gyrfa”.

Llawlyfr y Rhaglen

Training and Development Programme Brochure