Skip to content
Skip to navigation menu

English

Y Cefndir

Cafodd Coleg Graddedigion y Brifysgol ei lansio ar 1 Ionawr 2011, gan ymgorffori’r pedair Ysgol i Ymchwilwyr a Graddedigion a gweithgareddau ymchwil ôl-raddedig y Ganolfan i Raddedigion.

Bu’r pedair Ysgol i Raddedigion yn arwain y datblygiadau mewn gweithgareddau i ymchwilwyr yn y disgyblaethau ers cael eu sefydlu. Cafodd un, sef yr Ysgol i Ymchwilwyr a Graddedigion yn y Gwyddorau Cymdeithasol (yr ‘RGS’), ei ffurfio ym 1998 gan anelu at ddwyn ynghyd baratoadau a hyfforddiant ymchwil, ac yn enwedig felly i ymchwilwyr doethuriaeth a oedd yn cael eu hariannu gan yr ESRC, gan gynnwys yr MSc/Diploma mewn Dulliau Ymchwil yn y Gwyddorau Cymdeithasol.  Ym mis Ionawr 2005, cafodd tair Ysgol newydd i Raddedigion eu cychwyn, yn y Dyniaethau, y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg, a Gwyddorau Biofeddygol a Gwyddorau Bywyd.  Roedd eu gweithgareddau’n cynnwys cynadleddau o dan arweiniad myfyrwyr a darlithoedd blynyddol yn ogystal â rhaglen eang o weithdai hyfforddi mewn sgiliau.

Agorodd y Ganolfan i Raddedigion ym mis Hydref 1999 i ateb anghenion myfyrwyr ôl-raddedig a oedd yn cael eu haddysgu yn ogystal â myfyrwyr ymchwil.  Mae’r Ganolfan i Raddedigion yn cynnig cyfleusterau astudio a chymdeithasu i ôl-raddedigion ac mae’n ganolbwynt i gymuned ôl-raddedig Caerdydd.  I ddechrau roedd nifer fach o weithdai ar gael i fyfyrwyr, ac roedd y Ganolfan yn helpu i gydlynu’r “Gynhadledd Sgiliau”, sef digwyddiad a oedd yn cael ei redeg gan y myfyrwyr ac a oedd yn ymdrin â phynciau fel rheoli amser, ysgrifennu academaidd, a datblygu gyrfa.  Yn 2002, cafodd cylch gwaith y Ganolfan i Raddedigion ei ehangu er mwyn cynnwys cydlynu hyfforddiant mewn sgiliau trosglwyddadwy i ymchwilwyr ar draws y Brifysgol.

Gyda’i gilydd, roedd yr Ysgolion i Raddedigion a’r Ganolfan i Raddedigion yn cyflwyno’r “Rhaglen Datblygu Siliau i Fyfyrwyr Ymchwil” (yr RSSDP), sef cyfres gynhwysfawr o weithdai a chyfleoedd hyfforddi – a oedd yn ymdrin â mwy na 195 o bynciau – sydd wedi’i chloriannu’n dda ac sy’n ennyn cefnogaeth a chyfranogiad cryf ymhlith y gymuned ymchwil ôl-raddedig.

Yn ystod sesiwn 2009-10, comisiynodd Pwyllgor y Strategaeth Academaidd adolygiad o’r Ysgolion i Raddedigion fel rhan o waith i gryfhau proffil Prifysgol Caerdydd mewn addysg ymchwil ôl-raddedig.  Er ei fod am gadw’r RSSDP, daeth yr adolygiad i’r casgliad bod angen cyflawni rhagor o swyddogaethau ynglŷn â sicrhau ansawdd ac adeiladu gallu mewn ymchwil, ac mai un Coleg Graddedigion i’r Brifysgol fyddai yn y sefyllfa orau i ymgymryd â’r gwaith.  Gan hynny, cafodd gwaith ymchwil ôl-raddedig y Ganolfan i Raddedigion a gwaith y pedair Ysgol i Ymchwilwyr a Graddedigion eu hymgorffori yn y Coleg Graddedigion newydd i’r Brifysgol.