Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cyfarfodydd y Tîm Llywodraethu

Fforwm Cynrychiolwyr Ymchwil Ôl-raddedig - 26 Chwefror, 2014
Bwrdd Coleg Graddedigion y Brifysgol - 3 Mawrth, 2014
Tîm Datblygu Sgiliau a’r Rhaglen Hyfforddi - Mai 15, 2014
Tîm Rhaglen Sicrhau a Gwella Ansawdd Profiadau - Mai i’w cadarnhau
Rhwydwaith Ymchwil Ôl-raddedig - 6 Mai, 2014
Bwrdd Coleg Graddedigion y Brifysgol - 11 Mehefin, 2014

Bydd staff Coleg Graddedigion y Brifysgol hefyd yn bresennol yng Nghyfarfodydd Cyfarwyddwyr Ymchwil Ôl-raddedig y Coleg ym mis Ebrill 2014 i holi barn am Raglen Coleg Graddedigion y Brifysgol ar gyfer 2014-15.