Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ein Staff

Isod ceir manylion cyswllt ar gyfer pob aelod o staff Coleg Graddedigion y Brifysgol.

Sylwer y dylid ysgrifennu @caerdydd.ac.uk ar ôl pob cyfeiriad e-bost (e.e.MarsdenTK)
wrth anfon neges e-bost o’r tu allan i’r Brifysgol

Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: +44(0) 29 206 88482
E-bost: UGC

.

Deon a Dirprwy Ddeon Coleg Graddedigion y Brifysgol
Mae ein Deon a’n Dirprwy Ddeon yn gyfrifol am arweinyddiaeth
gyffredinol Coleg Graddedigion y Brifysgol

Yr Athro Terry Marsden
Ffôn: +44(0)29 2087 5736
E-bost: MarsdenTK

Yr Athro Ken Wann
Ffôn: +44(0)29 2087 4636
E-bost: Wann

Penaethiaid Gweinyddiaeth Coleg Graddedigion y Brifysgol
Mae Penaethiaid Gweinyddiaeth Coleg Graddedigion y Brifysgol yn
gyfrifol am sicrhau y cyflawnir yr amcanion strategol ar gyfer Coleg
Graddedigion y Brifysgol

Terri Delahunty
Ffôn: +44(0)29 2087 4606
E-bost: DelahuntyTM

Y Dr Amanda Rouse
Ffôn: +44(0)29 2087 0144
E-bost: RouseA

Swyddogion Coleg Graddedigion y Brifysgol
Mae Swyddogion Coleg Graddedigion y Brifysgol yn rheoli Rhaglen
cyfleoedd i ddatblygu sgiliau Coleg Graddedigion y Brifysgol ac yn
cefnogi gwaith pedwar Tîm Rhaglen Coleg Graddedigion y Brifysgol
a’r Fforwm Ymchwil Ôl-raddedig

Y Dr Afia Ahmed
Ffôn: +44(0)29 2087 9409
E-bost: Ahmed

Sarah Brasher
Ffôn: +44(0)29 2087 9027
E-bost: BrasherSE

Y Dr Rachel Dodds
Ffôn: +44(0)29 2087 0921
E-bost: DoddsRE

Charlotte Whitehead
Ffôn: +44(0)29 2087 9410
E-bost: WhiteheadC

Swyddog Prosiect Ymchwil Ôl-raddedig
Yn gyfrifol am gefnogi prosiectau i gynyddu nifer y cyfleoedd
PhD wedi’u cyllido i fyfyrwyr, fel rhan o amcan allweddol y
Brifysgol i gynyddu nifer ei myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig

 

 

 

 

 

 

Sian Verrall
Ffôn: +44(0)29 208 70682
E-bost: VerrallS

Swyddog Cyfathrebu
Mae ein Swyddog Cyfathrebu yn gyfrifol am weithgarwch hyrwyddo
Coleg Graddedigion y Brifysgol, gan gynnwys ein gwefan, ein taflen
newyddion chwarterol a chyfryngau cymdeithasol

Jadine Wringe
Ffôn: +44(0)29 208 70949
E-bost: WringeJ

Swyddogion Gweinyddol
Mae ein Swyddogion Gweinyddol yn rheoli archebion a rhoi cymorth
o ddydd i ddydd ar gyfer Rhaglen gweithdai a chyrsiau
Coleg Graddedigion y BrifysgolPeter Bell

Ffôn: +44(0)29 2087 9408
E-bost: BellP2Eleanor Ford

Ffôn: +44(0)29 208 70046
E-bost: FordE 

 

 

 

 

Morganne Pritchard
Ffôn: +44(0)29 2087 9408
E-bost: BajaiMR