Skip to content
Skip to navigation menu

English

Yr Adeilad Hadyn Ellis

Symudodd Coleg Graddedigion y Brifysgol i Adeilad newydd Hadyn Ellis ym mis Awst 2013.

Bydd yr adeilad yn darparu amgylchedd a adeiladwyd yn bwrpasol ar gyfer rhaglen gweithdy Coleg Graddedigion y Brifysgol. Bydd y theatr ddarlithio a phum ystafell hyfforddi ychwanegol yn galluogi i nifer o’n gweithgareddau gael eu dwyn i mewn i’r lleoliad sengl hwn, a fydd yn creu canolbwynt o weithgarwch ymchwil ôl-raddedig a chynyddu cyfleoedd i ymchwilwyr i gwrdd ar draws disgyblaethau dros egwyl coffi a chinio.

Byddwn yn cynnal y cynadleddau a arweinir gan fyfyrwyr yn ogystal â gweithgareddau a gynlluniwyd o dan y Cynllun. Mentrau Ymchwil Ôl-Raddedigion yma. Bydd swyddfa ar gyfer staff tîm Coleg Graddedigion y Brifysgol a gofod wedi ei neilltuo ar y llawr cyntaf ar gyfer gwaith ymchwil, cyfleuster hir ddisgwyliedig.

Nodwch y bydd Canolfan y Graddedigion yn parhau i ddarparu gofod cymdeithasol a gweithgareddau ar gyfer yr holl ôl-raddedigion yn ogystal â lle astudio ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig a addysgir.

Ymgeisio am le gweithio i ymchwilwyr

Bydd yr adeilad newydd yn cynnwys 40 desg waith ar gyfer ymchwilwyr ôl-raddedig. Gellir llwytho i lawr ein polisi llawn ar le gweithio i ymchwilwyr isod. Diben y gweithle i ymchwilwyr yw helpu i fodloni’r galw am weithleoedd wedi’u clustnodi ar gyfer myfyrwyr ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd. Gobeithir hefyd y bydd effeithiau cadarnhaol ar amserau cwblhau ymchwilwyr os ydynt yn gweithio ochr yn ochr â’i gilydd mewn amgylchedd pwrpasol.

Gellir llwytho i lawr ein polisi llawn ar le gweithio i ymchwilwyr isod.

  Policy for Allocation of Researcher Space - ENGLISH and WELSH (215.7 Kb, 151 downloads)


  Cais am Le Ymchwilydd 2013 10 01 (36.5 Kb, 109 downloads)