Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gwybodaeth i Oruchwylwyr

Bydd llawer o’r wybodaeth ar y tudalennu hyn yn ddefnyddiol i oruchwylwyr yn ogystal ag i fyfyrwyr. Er enghraifft, cwch wybodaeth am y Fframwaith Datblygu Ymchwilwyr, sy’n amlinellu’r canllawiau presennol i ymchwilwyr ynghylch gwybodaeth, ymddygiad a phriodweddau ymchwilwyr llwyddiannus ac sy’n eu hannog i ymgyrraedd at ragoriaeth drwy gyrraedd lefelau datblygu uwch. Rydyn ni’n argymell y dylai ymchwilwyr ddefnyddio’r Fframwaith wrth ystyried eu cynlluniau datblygu proffesiynol.

Mae Rhaglen Coleg Graddedigion y Brifysgol yn amlinellu’r cyfleoedd datblygu sydd ar gael i ymchwilwyr Prifysgol Caerdydd – nid yn unig y gweithdai a’r cyrsiau ffurfiol, ond y digwyddiadau gyrfaoedd, y cynadleddau dan arweiniad myfyrwyr a’r cyfleoedd ariannol.

Rydyn ni’n cynnal sesiynau briffio rheolaidd i oruchwylwyr, drwy gyfrwng Rhaglen Datblygu Staff y Brifysgol. Mae’r rhain yn rhoi trosolwg ar God Ymarfer Caerdydd a’r fframwaith o reoliadau ar raddau ymchwil yn ogystal â chyflwyno’r cymorth sydd ar gael i ymchwilwyr ôl-raddedig. Mae yna sesiynau rheolaidd hefyd ar oruchwylio myfyrwyr ymchwil, sy’n ystyried sgiliau goruchwylio, sut i drin y berthynas rhwng myfyriwr a goruchwylydd yn effeithiol, a ffyrdd i helpu’r myfyrwyr i orffen eu gwaith.

Bydd angen ichi archebu lle ar y sesiynau hyn drwy’r adran Datblygu Staff. Sylwch nad oes rhaid talu am y Sesiynau Briffio.

Rydyn ni’n argymell gwefan Vitae o ran adnoddau cyffredinol i oruchwylwyr ac yn gobeithio cynnig adnoddau penodol ar gyfer Caerdydd yn y dyfodol agos. Mae croeso i’ch awgrymiadau ar yr hyn yr hoffech ei weld yno: anfonwch neges e-bost aton ni: UGC@Caerdydd.ac.uk