Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gwybodaeth i Ddarpar Fyfyrwyr

Ydych chi’n meddwl gwneud cais i wneud gradd ymchwil?

Mae Prifysgol Caerdydd yn ddewis gwych, nid yn unig am fod gennyn ni hanes eithriadol o dda mewn ymchwil, ond oherwydd y cymorth rhagorol sydd ar gael i’n hymchwilwyr ôl-raddedig.

I ddod o hyd i’r Ysgolion Academaidd sy’n cynnwys eich diddordebau ymchwil chi, gallwch ddefnyddio’n chwiliadur cyrsiau.

Yn ogystal â’ch Ysgol Academaidd ac o bosibl grŵp ymchwil, byddwch yn rhan o gymuned ehangach Coleg Graddedigion y Brifysgol. Cafodd Coleg Graddedigion y Brifysgol ei greu i wella profiad myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig ac i helpu’r staff academaidd sy’n goruchwylio graddau ymchwil.

Mae gradd ymchwil yn ysgogi’r deall, yn rhoi her ac yn wahanol i’r mathau eraill o astudio yn y Brifysgol. Gan hynny, mae Coleg Graddedigion y Brifysgol yn cynnal sesiynau ymsefydlu ‘Dechrau arni’ ym mis Hydref ac ar yr adegau ymrestru ychwanegol (Ionawr, Ebrill a Gorffennaf). Bydd y digwyddiad hwn yn cyflwyno natur y radd ymchwil, cymorth y Brifysgol i’ch ymchwil ac i ddatblygiad eich gyrfa, a’r unigolion a fydd yn dod yn gyfeillion, yn gyd-fyfyrwyr ac efallai yn gydweithwyr ichi – y myfyrwyr ymchwil eraill.

Wrth ichi wneud eich prosiect ymchwil, cewch gyfle i feithrin y sgiliau proffesiynol ehangach sy’n hanfodol er mwyn dilyn gyrfa yn y sector academaidd, diwydiant, y sector cyhoeddus neu’r trydydd sector. Mae’r gweithgareddau meithrin sgiliau hyn wedi’u cynnwys mewn pecyn o’r enw Rhaglen Coleg Graddedigion y Brifysgol; sef pecyn o gymorth a gyrhaeddodd restr fer Gwobrau Addysg Uwch y Times yn 2010 ar gyfer “Cymorth Eithriadol i Ymchwilwyr ar Ddechrau eu Gyrfa”.

Mae ystod eang o weithdai ar gael – o sgiliau a thechnegau ymchwilio sy’n cydategu hyfforddiant yr Ysgol a’r grŵp ymchwil i feysydd ehangach rheoli ymchwil a datblygu proffesiynol. Un nodwedd allweddol yw bod cyfleoedd ar gael i ystyried dewisiadau gyrfa, a hynny mewn addysg uwch a’r tu allan iddi. Cewch arweiniad gan eich goruchwylydd wrth ddewis gweithdai priodol. Yn ychwanegol at gyrsiau, mae Coleg Graddedigion y Brifysgol yn galluogi’r ymchwilwyr i ddatblygu drwy gynnig cyfleoedd i gymryd rhan mewn cynadleddau dan arweiniad myfyrwyr ac i sicrhau arian at weithgareddau amlddisgyblaeth dan arweiniad myfyrwyr a fydd yn gwella’r amgylchedd ymchwil.

Ym Mhrifysgol Caerdydd, mae ymchwilwyr ôl-raddedig yn bartneriaid yn natblygiad Coleg Graddedigion y Brifysgol – maen nhw’n aelodau o’r Timau Rhaglen ac o’r Bwrdd ac mae yna ddau gyfarfod bob blwyddyn o Fforwm Cynrychiolwyr yr Ymchwilwyr Ôl-raddedig.

Ar ben y cyfleusterau rhagorol sydd gan yr Ysgolion, cewch ddefnyddio’r Ganolfan i Raddedigion sy’n cynnig lle i gymdeithasu ac i astudio gyda’ch gilydd. Yn ystod 2013, bydd swyddfeydd Coleg Graddedigion y Brifysgol yn symud i adeilad newydd Hadyn Ellis, sy’n ymgorffori lle i ddigwyddiadau hyfforddi a chynadleddau, rhagor o le gweithio i fyfyrwyr ymchwil a lle cymunedol gwerthfawr lle gall rhwydweithiau o ymchwilwyr gyfarfod.

I gael rhagor o wybodaeth i ddarpar fyfyrwyr, ewch i’n tudalennau penodol, lle cewch wybod hefyd am y cyllid sydd ar gael.