Skip to content
Skip to navigation menu

English

Amdanon Ni

About the University Graduate College Image

Cafodd Coleg Graddedigion y Brifysgol ei sefydlu er mwyn sicrhau ymagwedd gynhwysfawr ac integredig at roi profiad o safon i holl fyfyrwyr ôl-raddedig Prifysgol Caerdydd ac ychwanegu at y profiad hwnnw.

Mae strwythurau’r Coleg, sydd wedi’u seilio ar yr angen am gysylltiadau â’r gronfa wybodaeth academaidd, yn cynnwys cynrychiolwyr o blith Cyfarwyddwyr Ymchwil Ôl-raddedig a’r ymchwilwyr eu hunain yn ogystal â chaniatáu i oruchwylwyr ymchwil gyfrannu.

Yn ei gyfnod gweithredu cyntaf, mae Coleg Graddedigion y Brifysgol yn canolbwyntio’n bennaf ar fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig. Ond fel rhan o nod yn y tymor hirach o reolaeth holistig ar ddatblygu sgiliau a chymorth fel continiwwm drwy gydol cyfnod yr ymchwilydd, mae Coleg Graddedigion y Brifysgol yn cynnig gweithgareddau ar y cyd i ymchwilwyr ôl-raddedig a staff ymchwil lle bo’n briodol.

Ein Cylchlythyr

Cylchlythyr Coleg Graddedigion y Brifysgol