Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cyfleusterau

Darparu Cyfleusterau o’r Radd Flaenaf yn y Byd

Mae Coleg Graddedigion y Brifysgol yn ceisio gwella’r cyfleusterau cyfredol sydd ar gael i’r ymchwilwyr ôl-raddedig a chymryd rhan mewn cynlluniau ar gyfer cyfleusterau’r dyfodol.

Y Cyfleusterau Cyfredol

Mae’r Ganolfan i Raddedigion ar drydydd lawr Adeilad yr Undeb ym Mharc y Plas yn fan sydd wedi’i neilltuo i fyfyrwyr sy’n cael eu haddysgu a myfyrwyr ymchwil, ac mae’n cynnig lle i gymdeithasu ac i astudio, yn ogystal â bod yn ganolbwynt i’r gymuned o ôl-raddedigion yng Nghaerdydd.

Mae lle i raddedigion hefyd ym Mharc y Mynydd Bychan, sydd wedi’i leoli ar 2il lawr y Prif Adeilad. Mae’r lle yn cynnwys dwy ystafell ar wahân, ac yn cwrdd ag anghenion astudio a chymdeithasol Ôl-raddedigion yng nghampws Parc y Mynydd Bychan.

Mae gan staff y Llyfrgell a’r Gwasanaethau Gwybodaeth nifer o gyfleusterau ac adnoddau yn unswydd ar gyfer ymchwilwyr; mae crynodeb o’r rhain i’w weld ar “I Ymchwilwyr”.  Mae sawl gweithdy’n cael ei gynnig drwy’r Rhaglen Sgiliau i alluogi ymchwilwyr i fanteisio’n llawn ar yr adnoddau hyn, ac mae canllawiau ar-lein ar gael hefyd.  Mae’n bosibl y bydd gan ymchwilwyr sy’n gweithio i ffwrdd o Gaerdydd ddiddordeb mewn Gwasanaethau i Ymchwilwyr o Hirbell.

Mae’r cyfleusterau ymchwil, yr adnoddau a’r systemau cymorth ymchwil diweddaraf sydd gan Gaerdydd yn galluogi’n hymchwilwyr i fynd ar ôl rhagoriaeth mewn ymchwil sylfaenol, gymhwysol ac ymarferol, a hynny mewn disgyblaethau unigol ac mewn gwaith amlddisgyblaeth ac yn creu cymuned academaidd gyffrous a bywiog.

Mae Coleg Graddedigion y Brifysgol yn hynod falch o fod yn symud i mewn i Adeilad newydd Hadyn Ellis yn yr hydref 2013. Bydd yr adeilad yn darparu amgylchedd a adeiladwyd yn bwrpasol ar gyfer rhaglen gweithdy Coleg Graddedigion y Brifysgol. Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma.